Σύνοψη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης “τεχνικές και μέθοδοι αθλητικής περίδεσης”

Διάρκεια

Συνολική εκπαίδευση 62 ωρών, Σεπτέμβριος 2021

Διοργανωτής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας του πανεπιστημίου Πατρών 

Εκπαιδευτές

Taping – bandaging Κωνσταντίνος Φουσέκης, Kinesiotaping Κώστας Διαμαντόπουλος