Σύνοψη

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης “strength and conditioning for sports physiotherapist”

Διάρκεια

58 ωρών υβριδικής (μεικτής) εκπαίδευσης (3ECTS), Ιούνιος 2021

Διοργανωτής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκπαιδευτές

Ελένη Καπρέλη, Μαρία Παπανδρέου