Σύνοψη

Πιστοποιημένο σεμινάριο Kinesiotaping KT 1/2 Kinesio taping fundamental concepts, assessment and corrective techniques ΚΤ 3 Kinesio taping clinical resigning and advanced technique

Διάρκεια

3 ημέρες δια ζώσης εκπαίδευση , Ιούνιος 2022

Διοργανωτής
Kinesio Hellas
Εκπαιδευτές

Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Αλέξανδρος Καστρίνης