Σύνοψη

Certified Kinesio Taping Practitioner (CKTP)

Proficiency in the Kinesio Taping Method

Διοργανωτής
Kinesio Taping Association International